مدل AIDAR تکنیک فراموش شده ایمیل مارکتینگ در کسب و کار های اینترنتی

مدل AIDAR تکنیک فراموش شده ایمیل مارکتینگ در کسب و کار های اینترنتی

اجازه بدهید قبل از اینکه به سراغ اصل مطلب بروم یک مقدمه را بیان کنم

همه چیز از یک تصمیم آغاز میشود… اطلاعات بیشتر

کسب و کار اینترنتی-شانس یا علاقه

اگه الان یه وب سایت داری و کسب و کار اینترنتی را استارت کردی

ولی هنوز به آنچه انتظار داشتی نرسیدی باید بگم ناراحت نباش… اون بیرون خیلی ها مثل تو هستند

اطلاعات بیشتر